Tankstation

Beskrivning

ABGs Tankstationer levereras komplett installerade och placeras enkelt på t.ex. en lastbilscentral eller en byggarbetsplats. Tankstationen är flyttbar, så du kan enkelt flytta den om din verksamhet kräver det. 

Många av ABGs kunder har en tankstation som i lagens mening anses yrkesmässig icke publik verksamhet utomhus. För diesel kan dessa hantera volymer upp till 50 m3 utan tillstånd. Vid andra bränsletyper med lägre flampunkt såsom bensin, etanol m.m. krävs tillstånd redan vid 3 m3 volymmängd. 

Dokument

Specifikation

Volym

20000 liter, 40000 liter, 60000 liter, 80000 liter, 100000 liter

Du vet väl att ABG köper din gamla cistern? Kontakta oss så berättar vi mer.

Du kan även hyra denna produkt

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.