Cistern för spillolja

Beskrivning

Beskrivning

Nytillverkad eller rekonditionerad cistern för spillolja utrustas enligt följande:

  • Spilloljetratt
  • Kulventil 2”
  • Förlängt störtrör 2”
  • Steg på gavel
  • Kapsel för tömning 4”
  • Flamskydd på avluftning

Tilläggsutrustning

  • Högnivålarm

Du vet väl att ABG köper din gamla cistern? Kontakta oss så berättar vi mer.

Du kan även hyra denna produkt

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.