Nivåmätare N6 – för ADR/IBC tank

Beskrivning

Konstruktion/användningsområde
Nivåmätare N6 är en specialmätare för ADR-cisterner (IBC-behållare för transport av farligt gods). Avsedd för diesel och eldningsolja. Testad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Mätarens flottör löper i ett styrrör. Flottörens rörelse överförs med en lina till mätverket inne i mätarhuset.
Mätverket består av en fjäderbelastad lintrumma som genom en kuggväxel påverkar visaren.

Du kan även hyra denna produkt

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.