Bränsleregistrering LOCFUEL 3000

Beskrivning

Bränsleregistrering LOCFUEL 3000 terminalen är utvecklad för att kunna styra upp till två pumpar som standard. Det går att ansluta 4 pumpar parallellt via UPI-kort för ”mekaniska” pumpar. I seriell mode via ett seriellt UPI-kort kan det antal pumpar som protokollet tillåter anslutas (Tatsuno 16 st, Wayne 8 st. mm.).
Terminalen arbetar tillsammans med ett PC-program, i direkt förbindelse med com-port, modem, GSM, eller TCP/IP.
Terminalen kan hantera upp till 3 000 användare och lagrar 1 000 transaktioner innan den behöver tömmas.
Identifikation av användare kan ske via magnetkort eller Dallasnyckel.
PC-programmet kan administrera upp till 32 anläggningar.

Tilläggsutrustning
Möjlighet att använda magnetkort eller Dallasnyckel.
PC-inläsningskit för Dallasnyckel.
Korthållsmodem för förstärkning av signal vid kabelanslutning med längre avstånd.
Anslutning till PC via GSM.
TCP/IP anslutning.

Du kan även hyra denna produkt

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.