Registreringssystem HDM 80, inkl. pump

Beskrivning

Registreringssystem HDM 80, inkl. pump 230V

 • Tryckslang 4 m
 • Automatisk dispenser med Pc-programvara (2 000 användare)
 • Dubbelt identifieringssystem – förare / fordon
 • Identifiering via transponderteknik
 • USB-gränssnitt för åtkomst till data
 • Överensstämmer med de tekniska reglerna om brandfarliga vätskor (TRbF), inkl. droppbricka och läckageövervakning
 • Vridpanna med enfasig asynkronmotor
 • Oval växelräknare med pulsgenerator
 • Automatisk pistolventil med svivel
 • Slanghållare
 • Bak och underjordisk sugledning är möjlig
 • Sugrör min. DN 50
 • Robust, pulverlackad plåthuv
 • Tvåbelyst monokrom-display, teckenhöjd 8 eller 19 mm
 • Lagrar upp till 10 000 registreringar
 • Menyn finns på tyska, engelska och franska
 • Ytterligare språk kan installeras med en USB-flash-enhet
Du kan även hyra denna produkt

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.