Bio Protect 2

Beskrivning

Specialmedel för bekämpning av bakterier i diesel.

Bio-Protect 2 är ett effektivt bekämpningsmedel mot bakterier i dieselbränsle.
Det kan användas både i förebyggande syfte och för bekämpning i redan
drabbade tankar.

Mikroorganismerna lever dels i kondensvattnet i botten av tanken och
dels i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i bränslet.
De förökar sig mycket snabbt och undersökningar visar att så lite som
1 mg partiklar/100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad
motorkraft och ökad förbrukning som följd.

Använder du Bio-Protect 2 så undviker du dessa problem.

  • Levereras i flaskor om 100 ml, 250 ml, 500 ml samt i dunkar om 5, 10 och 25 liter
  • 100 ml Bio-Protect 2 räcker till 500 liter diesel vid användning i förebyggande syfte. Använd dubbel dos vid bekämpning i redan drabbade tankar.
  • Finns stora mängder slam i tanken bör den först rengöras för bästa resultat.

 

Produktblad, bruksanvisning

Download