Automatiskt tankmätningssystem (ATM)

Beskrivning

Med Automatiskt tankmätsystem (ATM) installerat kan ni när som helst läsa av nivåerna i respektive tank, direkt i display eller per distans med dator. Detta paket innehåller kraftfull elektronikenhet med möjlighet att ansluta upp till 16 givare. Givare finns i standardlängder för tankar på ca 1 500, 2 000, 2 500 och 3 000 mm. Som effektivt skydd mot drivmedelsstöld har vi även med 3” låsfläns.

Centralenhet ATM – OPW Nano
Med ATM från OPW installerat kan ni när som helst läsa av nivåerna i respektive tank, direkt i display eller per distans med dator.

Givare ATM – Magnetostriktiv
Magnetostriktiv OPW givare för cisterner med ~ 1 500 mm Ø, ~ 2 000 mm Ø, ~ 2 500 mm Ø, ~ 3 000 mm Ø.
(Kan även special anpassas till andra längder)

Installationskit
3″ låsfläns för nivågivare – Effektivt skydd mot drivmedelssvinn

Du kan även hyra denna produkt

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.