Transport/åkeri

Hur mycket tid och pengar skulle ni spara med en egen bränsledepå från
ABG istället för att åka långa vägar till en station för att tanka era fordon?
Vi kan leverera allt från transportgodkända tankar att ta med ut till arbets-
platsen för att fylla bränsle i arbetsmaskiner, till kompletta tankstationer
utformade efter era krav och önskemål. Vi har även Ad-Blue-tankar, både
mobila och stationära. De mobila, som är smidiga att ha med sig för att
säkerställa kontinuerlig tillgång till Ad-Blue finns i storlekar från 120 –
600 liter. De stationära är dubbelmantlade och värmeisolerade och finns i
storlekar från 2 500 – 9 000 liter.