Skogsindustri

Arbete i skogen kräver en hel del av både förare och maskiner. Terrängen är ofta oländig och man kör över stock och sten. För att du då ska kunna ha med dig bränsle ut till arbetsplatsen behöver du ha en tank som klarar riktigt tuffa tag. ABG har ett brett sortiment av transportgodkända ADR/IBC-tankar som är både stöld- och slagskyddade. Vi har självklart även godkända stationära cisterner för bränsleförvaring som har ett besiktningsintervall på 12 år om cisternen placeras utom vattenskyddsområde.