Rekonditionerade cisterner - farmartank

Rekonditionerade cisterner, även kallad farmartank, från ABG är kontrollerade av ett SWEDAC-ackrediterat företag.

Standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2″, sugrör, luftrör samt elektronsikt överfyllnadsskydd. Invändigt är cisternerna behandlade med ett av Statens anläggningsprovning godkänt system. Utvändigt är de blästrade, grund- och täckmålade. ABGs cisterner uppfyller alla myndighetskrav.

Visar alla 2 resultat