Marina miljöer

Att installera en bränsleanläggning i närheten av vatten är förenat med stora risker. En cistern som läcker bränsle orsakar stora och långvariga skador på mark, vatten, växter och djur. Även små läckage kan få förödande konsekvenser. Att skydda våra vatten och värna om det marina djur- och växtlivet ingår som en del i Sveriges Miljömål. Det är då extra viktigt att ha en godkänd och säker anläggning. ABG har ett sortiment av miljögodkända cisterner, både invallade och dubbelmantlade, som även kan utrustas och anpassas så att bränsleanläggningen passar dina specifika behov och önskemål.

Visar alla 3 resultat