Långtidshyra

När du vill hyra längre än 3 månader

Under hyresperioden ser ABG till att myndigheternas besiktningskrav efterlevs, vanligtvis 12 år, antingen genom att byta ut cisternen eller besikta den på plats. Vi håller reda på när det är dags för besiktning och kontaktar dig i god tid innan. Service ingår också i hyran och skulle någon del av den hyrda utrustningen inte fungera är det bara att meddela ABG så sänder vi nya delar till dig.

På respektive produktsida ser du om produkten går att hyra.

Korttidshyra

När du vill hyra per månad

Behöver du hyra en godkänd ADR-tank för kortare eller längre tid? Det kan vi hjälpa dig med. Tankarna finns i flera olika storlekar och kan utrustas med de tillbehör du behöver. Självklart ingår service även när du hyr tanken under en kortare tid.

På respektive produktsida ser du om produkten går att hyra.

Hyr en cistern av ABG – du får ökad flexibilitet och färre bekymmer

Ett avgörande skäl till att hyra en bränslecistern istället för att äga den är att du snabbt får rätt lösning. Du kan när som helst byta cistern om dina behov förändras. Vi håller reda på alla nya myndighetskrav som kommer i takt med att miljökraven för bränsleförvaring skärps.

Hos oss hittar du rätt lösning oavsett vilken storlek på cistern du behöver eller vilken typ av bränsle du ska förvara. Du kan känna dig trygg med att cisternen är försäkrad mot läckage p.g.a. fabrikationsfel. Försäkringen gäller under hela hyrestiden och täcker skador på mark, vatten eller annan egendom under förutsättning att läckaget inte orsakats av vårdslöshet eller åverkan.

Du kan själv välja hur länge du vill hyra cisternen – allt från 1 månad till 30 år, vilket många av våra kunder har gjort. Kom ihåg – om du får får förändrade behov av cistern kan du alltid byta storlek och utrustning under hyresperioden.

Långtidshyra

När du vill hyra längre än 3 månader

Under hyresperioden ser ABG till att myndigheternas besiktningskrav efterlevs, vanligtvis 12 år, antingen genom att byta ut cisternen eller besikta den på plats. Vi håller reda på när det är dags för besiktning och kontaktar dig i god tid innan. Service ingår också i hyran och skulle någon del av den hyrda utrustningen inte fungera är det bara att meddela ABG så sänder vi nya delar till dig.

På respektive produktsida ser du om produkten går att hyra.

Korttidshyra

När du vill hyra per månad

Behöver du hyra en godkänd ADR-tank för kortare eller längre tid? Det kan vi hjälpa dig med. Tankarna finns i flera olika storlekar och kan utrustas med de tillbehör du behöver. Självklart ingår service även när du hyr tanken under en kortare tid.

På respektive produktsida ser du om produkten går att hyra.