Öka värdet på er samfällighet med en hållbar investering

Utvecklingen går i en rasande fart och andelen nyregistrerade laddbara
personbilar 2021 uppgick till 45%. Vi ser att de flesta vill ladda sina bilar
hemma då det ofta är enklast och billigast.
ABG Energy Solutions erbjuder i samarbete med EpSpot kompletta
installationer av laddinfrastruktur. Just nu erbjuder vi gratis förstudie och
offertarbete, kontakta oss idag.

Gör rätt juridiskt i samfälligheten – från början
Om ni är en samfällighetsförening med en gemensamhetsanläggning för parkeringsplatser
eller garage så kan ni genom en anmälan till Lantmäteriet ändra så att er anläggning
även omfattar möjligheten att ha laddstolpar. Detta är en mycket viktig förutsättning för
att er förening inte ska bryta mot den s.k. Anläggningslagen (AL) som styr reglerna runt
gemensamhetsanläggningar i Sverige. Vi guidar er och kan assistera er styrelse inför beslut.

Passa på medan staten ger generösa bidrag
Just nu har Sverige mycket generösa regler kring bidrag för byggande av laddinfrastruktur.
Naturvårdsverket erbjuder upp till 50% investeringsstöd till samfälligheter och bostadsrättsföreningar
som vill installera laddningspunkter för egen användning. Vi hjälper er att ta
fram underlag för ansökan.
Om er förening/samfällighet inte vill äga anläggningen erbjuder vi en lösning där ni istället
hyr den av oss. Vi står då för service och underhåll under hyrestiden.

Beprövad teknik
Vårt system är ett av de mest kompletta när det gäller effektstyrning, det är också framtidssäkert
då allt styrs av en molnbaserad mjukvara. Det finns även en kommersiell flexibilitet i
systemet som möjliggör att sälja laddning till oanmälda besökare, tex gäster som då betalar
med Swish. Lastbalansering ser till att överbelastning av säkringar och kablage undviks, samtidigt som kostnaderna för elinköp kan sänkas genom att utbudet styrs i takt med
elpriserna.

Vår infrastuktur används idag av Sveriges största företag
Plattformen är byggd för robust och storskalig hantering av av laddning och erbjuder ett brett utbud av möjligheter. Det är ett svenskutvecklat och patentskyddat system som idag används av bl.a. Scania, Alfa-Laval, Vasakronan och DeLaval. Vi har även bostadsrätts- och samfällighetsföreningar som SBC, HSB som kunder.