Lövig leverans av kompakt drivmedelsstation till transportsektorn

Vår bransch är i ständig förändring och framförallt nu då många kunder konverterar till fossilfria drivmedel och då också passar på att ta hem ”macken” till sig istället för att fortsätta med stationstankning. Det finns många fördelar med att ha egen kontroll över sitt bränsle, till exempel att spara tid, förhandla priser, snabbare åtkomst, bättre översikt och kontroll.

I just denna leverans har kunden valt en 20 m3 cistern i miljölåda för 100% RME. Eftersom RME är mer korrosivt än diesel är det bra att prata med sin cisternleverantör så att man får rätt anläggning. RME är ett spännande bränsle som funnits några år nu. Som alla nya bränlsen har det både för- och nackdelar. De stora fördelarna är lägre utsläpp av fossil koldioxid och den största nackdelen är att RME är känsligt för vatten, vilket ger större korrisionspåverkan på cisternen. RME har också lite sämre köldegenskaper än diesel.

Pumpen på bilden är en kvalitetspump från Tokheim. Den är utrustad med två pistolventiler, 40/80 l/min för personbilstankning och 130 l/min för tyngre fordon. Med en integrerad stationsdator får du på ett smart och enkelt sätt statistik över volymer och transaktioner uppdelat på fordon och förare. 

Vill du också ha en egen bränslemack i din verksamhet? Kontakta mig Sebastian Thurfjell på 0705-470707 eller maila på sebastian.thurfjell@abg.se så lovar jag dig att vi får ihop en bra lösning för dina behov.