ABG levererar skräddarsydd bränsleanläggning till myndighet

ABG har levererat en marin anläggning till en svensk myndighet. En komplett lösning med två cisterner för snabb dieseltankning och oljehantering. 

Dieselpåfyllning och tömning av spillolja sker från en låsbar spillåda. På så sätt minimeras risken för spill och det skapar en lätt och säker åtkomlighet för tank- och sugbilar.

Separat pumpskåp med dieselpump och slangvinda. I detta fall har vi valt en Kracht-pump som har en hög arbetskapacitet även med en längre slangvinda. I pumpskåpet har vi integrerat ett kraftfullt registreringssystem, Wall-Box®, där kunden kan ansluta till ett back-office system online och få information om bränsleåtgång, registrera leveranser av bränsle, vilka personer som tankar, ta fram rapporter m.m. Uppkoppling sker i realtid.

ABG levererar bränsleanläggning till Kustbevakningen

För hantering av motorolja har vi en tryckluftsdriven, fast installerad fatlösning komplett med slangvinda och droppfri handmätare. Vidare finns en sugpump med slang för uppsamling av spillolja till den anslutna spilloljetanken.

Det här är ett exempel på ett projekt där kunden hyr en anläggning av oss på ABG och som vi servar och underhåller.

Har du också ett projekt eller en upphandling där cisterner och behållare är en del i leveransen. Kontakta vår ansvariga säljare inom projekt och stora cisterner:
Sebastian Thurfjell, 0705-47 07 07,
sebastian.thurfjell@abg.se