Leverans av cisterner till Bromma flygplats

ABG levererar till Bromma Flygplats

Publicerad: 2020/01/29 kl. 08:10

ABG Cisterner AB vann under 2019 upphandlingen av två stycken 75 m³ rostfria cisterner till Bromma Flygplats. Cisternerna kommer att användas för lagring av det aktiva halkbekämpningsmedlet kaliumformiat, som appliceras på landningsbanor och taxibanor. Slutleveransen gjordes precis före jul.

Kaliumformiat är ett miljövänligt medel baserat på myrsyra. Dess relativt höga densitet på 1,91 g/cm³  (dieselolja 0,82 g/cm³)  ställer extra höga krav på hållfasthet i cisternerna. I denna leverans är cisternerna rostfria för att klara korrisionen från formiatet och cisternernas mantel och gavlar har en godstjocklek på 10 mm. 

Vi är idag en av de större aktörerna i Sverige för stora cisterner för diesel, olja och olika kemikalier m m. Våra konstruktörer ritar och utformar cisterner helt enligt beställarens krav. Vi arbetar i både svartstål och rostfritt. I vår leverans ingår ofta plattformar och vi tar ansvar för leverans, montage och driftsättning av kompletta anläggningar.