Bromma flygplats beställer rostfria cisterner

Vi är idag en av de större aktörerna i Sverige för stora cisterner för bränslen, diesel, olja, bensin och olika kemikalier m m. Våra konstruktörer ritar och utformar cisterner helt enligt beställarens krav. Vi arbetar i både svartstål och rostfritt. I vår leverans ingår ofta plattformar och vi tar ansvar för leverans, montage och driftsättning av kompletta anläggningar.

ABG Cisterner AB vann Bromma flygplats upphandling av två stycken 75 m³ rostfria cisterner för lagring av formiat, d.v.s. det aktiva halkbekämpningsmedlet som appliceras på flygplatsens landningsbanor och taxibanor. Slutleveransen skedde precis för jul 2019.

Kaliumformiat är ett miljövänligt medel baserat på myrsyra och dess relativt höga densitet på 1,91 g/cm³ (dieselolja 0,82 g/cm³) ställer extra höga krav på hållfasthet i cisternerna. I denna leverans är cisternerna rostfria för att klara korrisionen från formiatet och cisternens mantel och gavlar hade en godstjocklek på 10 mm.

Har du också ett projekt eller en upphandling där cisterner och behållare är en del i leveransen. Kontakta vår ansvariga säljare inom projekt och stora cisterner:
Sebastian Thurfjell, 0705-47 07 07,
sebastian.thurfjell@abg.se