Företaget
|
Nyheter
|
Produkter
|
Hyresverksamhet
|
Säkerhet
|
Kontakt
|
Länkar
|
Logga inSäkerhet

Samtliga ABGs stationära cisterner har ett certifierat invändigt rostskyddssystem. De är utvändigt grund- och täckmålade.
Cisterner utrustade med pumpar har ventiler för att förhindra läckage förorsakat av så kallad ”häverteffekt”.
ABG cisterner kan kompletteras med t.ex. miljölådor, spillolje- eller bensinutrustningar, allt för att möta kundens behov eller specifika krav från myndigheter.
Den som hyr eller köper en cistern från ABG kan alltid vara säker på att ha en väl fungerande och godkänd cistern.
ABGs stationära cisterner är klassade som ”skyddade S-cisterner” och har därmed 12 års kontrollintervall. Lokala avvikelser kan förekomma beroende på kommunala föreskrifter.
Samtliga våra transportcisterner är godkända enligt Räddningsverkets ADR-normer och certifierade av Statens Provningsanstalt. Besiktningsintervallet för transportgodkända cisterner är 30 månader.

Gamla, skadade och utdömda cisterner
Som ett led i ABG’s miljösträvan tas gamla cisterner i inbyte om dessa är rekonditioneringsbara. Cisternen som lämnas i inbyte skall vara cylindrisk liggande med minst två benpar, ha manlucka ovanpå och inte vara skadad eller utdömd. Om cisternen är skadad eller utdömd kan vi mot en avgift erbjuda hjälp med skrotning.

Föreskrifter
Den 1 februari 2004 trädde nya föreskrifter (NFS 2003:24) från Naturvårdverket i kraft för lagring av brandfarliga vätskor.
Dessa innebär bl a:
"Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande skall informeras innan en cistern över 1000 liter men högst 10 000 liter med eldningsolja eller dieselbrännolja installeras. Cisterner inomhus omfattas inte av informationsplikten. Förvaras brandfarlig vara inom vattenskyddsområde gäller informationsplikten för mängder över 250 liter".
”Cistern över 1000 liter men högst 10 000 liter innehållande dieselbrännolja eller eldningsolja ska besiktas vart 6:e år eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd. (För ABG’s stationära cisterner gäller 12 år.)
Inom vattenskyddsområde är kontrollintervallen 3, 6 respektive 12 år".
Från den 1 juli 2006 gäller även föreskrifterna för cisterner inomhus.

För att få ytterligare information om gällande regler kan du gå in på www.naturvardsverket.se och vidare till rubriken "Lagar och rättesnören" - NFS(2003:24).

I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:9) regleras besiktning för cisterner större än 10 000 liter. Även dessa cisterner ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd.

Lokala föreskrifter för förvaring av brandfarliga vätskor inom vissa områden kan förekomma. Rådgör därför alltid med miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Vad händer med din cistern


N Y H E T E RDIESEL OCH BENSIN TROLLEY 60 L och 100 L
Se video under Länkar i menyn ovanPRISVÄRT PUMPPAKET FÖR AD BLUE
230VTRANSPORT GODKÄND CONTAINER TANK
1000-3000 LiterADR GODKÄNDA TANKAR I PLAST
Besiktningspliktiga var 30:e månadABG (Huvudkontor)
Oxelgrensv. 25, 152 42 Södertälje
Tel: 08-549 530 00, E-mail: info@abg.se
Cisterner Transporttankar Miljölådor